Martinus Fria Forum – Karlstad

Adress
NBV Värmland, Nygatan 1
Karlstad
Värmland


Sverige


”Träffpunkten i Karlstadsområdet för Martinusvänner och andra intresserade av livsåskådningsfrågor. Att deltaga i cirklar eller diskusionsgrupper är kostnadefritt. Endast kostnad för ev. kurslitteratur betalas av deltagarna.”

Mer information: http://martinuskosmologi.com

Aktiviteter

  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i