Karlskrona – Karin Holm

Studiegrupp varannan Söndag på Skärva Gård.
Kontaktpersoner: Henrik Wachtmeister, tel 070-916 37 58 samt Karin Holm, tel 070-398 01 38 eller info@skarvagard.se
Välkommen!
Publicerad i