Karlstad – Rune Henriksson

Nybörjarcirkel steg 1

Ledare: Rune Henriksson
Bok: Logik
Tid: 18.30, torsdagar

Datum:

1, 15, 29 sept

13, 27 okt

10, 24 nov

8 dec. Gemensam avslutning, 18.30.

Lokal: NBV Värmland, Nygatan 13, Karlstad

Mer information: http://martinuskosmologi.com

Publicerad i