Karlstad – Thomas Hedén

Ledare: Thomas Hedén

Bok: Den eviga världsbilden del 3 (DEV 3)

Tid: 18.30, torsdagar

Datum:

25 aug

4, 22 sept

6, 20 okt

3. 17 nov

1 dec

8 dec. Gemensam avslutning 18.30.

Lokal: NBV Värmland, Nygatan 13, Karlstad.

Mer information: http://martinuskosmologi.com

Publicerad i