Länkar till Martinusrelaterade webbplatser

Här samlar vi länkar till resurser på nätet kopplade till Martinus världsbild. Skicka gärna in tips på sidor som vi missat.

De mest aktiva organisatörerna i Sverige:

Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm – http://martinus.se
Martinus Center Ekerö (en del av Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm)
Stiftelsen Tredje Testamentet – http://www.tredjetestamentet.se
Göteborgsnätverket (Stiftelsen Kosmos-Varnhem) – http://www.nykultur.nu
Kosmosgården Varnhem – http://www.kosmosgarden.se
Martinus center Varnhem – http://martinuscentervarnhem.se
Martinusvänner i Linköping – https://sites.google.com/site/mvlsweden/
Martinus Fria Forum Karlstad – http://www.martinuskosmologi.com
Stiftelsen Martinus Center i Malmö – http://www.martinuscentermalmo.se
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org

Svenska webbplatser

Världsbild förlag – http://www.varldsbild.se
Kosmisk resenär – http://www.kosmiskresenar.se
Martinusportal.se – http://martinusportal.se
Skandinaviska Institutet – http://www.skand.eu/Pages/Martinus.aspx
Ole Therkelsens svenska sida – http://www.oletherkelsen.dk/svensk.html
Svenska videos – Martinusforum.dk – Videosamling om Martinus
Martinus fria blogg – https://martinuskosmologi.wordpress.com
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org/DefaultSv.aspx
Stiftelsen Martinus Kosmologi på youtube – Lång adress, klicka här
Vivotopia – http://www.unitopia.eu
Kosmologiskt forum – http://hsu.se/kfweb.htm
Martinus Thomsen på Wikipedia – https://sv.wikipedia.org/wiki/Martinus_Thomsen

Svenska facebooksidor och forum:

MNET – https://www.facebook.com/groups/271061712942524/   (stängt för nya inlägg)
Martinus-verksamhet i Stockholm – https://www.facebook.com/groups/79399442605
Kosmiska samtal – https://www.facebook.com/groups/kosmiskasamtal/
Martinus – Tredje testamentet – https://www.facebook.com/groups/741536862543690/
Kosmoslive – https://www.facebook.com/Kosmoslive.se
Det Tredje Testamente – hjälparen den helige ande – Lång adress, klicka här

Webbplatser och facebookforum på andra språk:

Martinus institut – http://www.martinus.dk
Martinus Center Klint – http://www.mcklint.dk
Martinus Institut youtube – https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut/videos
Martinusforum.dk – http://martinusforum.dk
Martinusguiden.dk – http://martinusguiden.dk
MNET English forum – https://www.facebook.com/groups/262616130457765/?fref=ts
Det Tredie Testamente – Martinus Kosmologi – Lång adress klicka här
Martinusskolen/Kosmosskolen – https://www.facebook.com/groups/madsleth.jorno/
Ole Therkelsens hemsida – http://www.oletherkelsen.dk
Livets Skole i åndsvidenskab – http://www.livetsskole.info
Debat forum for personer intresserede i Martinus Åndsvidenskab – Lang adresse, klik her
Martinus Webcenter på youtube – https://www.youtube.com/user/martinuswebcenter
Martinus Intressegruppe – https://www.facebook.com/groups/2585452090/?fref=ts
Martinus Livets Bog 1 (facebook): https://www.facebook.com/groups/387861951377228/?fref=ts
Isländskt Martinusforum – https://www.facebook.com/groups/513098885452998
Martinus Island, Facebook – https://www.facebook.com/martinusis-132868060083018/
Martinus Norge, Facebook – https://www.facebook.com/martinusnorge
Martinus US, Facebook – https://www.facebook.com/Martinus-US-409707052427843
Martinus Åndsvidenskab, Facebook – https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen
MNET – Martinus Cosmology Study Network, English, Facebook – Link here
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org