Martinus kosmologi, healing och hälsa

Gunnar Martin Aronsson, coach och terapeut, tar i föredraget upp på vilka sätt en förståelse av livslagarna som de presenteras av Martinus kosmologi kan hjälpa människor inom området ohälsa/hälsa och hur begreppet healing i sin kärna alltid djupast sett innefattar förlåtelse och kärlek.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 11/05/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Gunnar Martin Aronsson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag, Seminarium